FAQ

Foto ©: Gert Larsen - Total solformørkelse i Zimbabwe 21. juni 2001

Corona Adventure formidler af personlig interesse og dedikation for naturens største skuespil - i samarbejde med et rejsebureau, som er medlem af Rejsegarantifonden - rejser til især totale solformørkelser.

Corona Adventure har i perioden 2007 til 2017 haft teknisk samarbejde med Discovery Travel, Hellerupvej 51C, 2900 Hellerup og har indenfor dette samarbejde gennemført rejser til Rusland, Sibirien, Mongoliet, Kina, Kenya, Norge, Australien, Tasmanien, Etiopien, Indonesien, Mexico, Cook Øerne, Fransk Polynesien og USA. Discovery Travel er medlem af Rejsegarantifonden nr. 989. http://www.discoverytravel.dk/

Rejsen til den totale solformørkelse d. 2. juli 2019 og 4. december 2020 gennemføres i samarbejde med Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS, Fredensgade 36B, 8000 Århus C som teknisk arrangør. Rejsebureauet Jesper Hannibal ApS er medlem af Rejsegarantifonden nr. 1676. https://www.hannibal.dk/

Link til Rejsegarantifonden her

 

Generelle bestemmelser for Jesper Hannibal Rejser ApS


 

Rejsen gennemføres ifølge nedenstående generelle betingelser jvf. lov om pakkerejser nr. 472 af 30. juni 1993. Bestemmelserne udleveres på forlangende.

 

Teknisk Arrangør:

Jesper Hannibal & Co., Fredensgade 36B, 8000 Århus C, medlem af Rejsegarantifonden nr. 1676, i samarbejde med fly - og transportselskaber samt lokale agenter.

 

Aftalegrundlag:

Der henvises til udleverede kataloger, samt andet materiale fremstillet til det givne formål, tillige med fakturaen og dennes bilag m.m., der tilsammen udgør aftalen om deltagelse i rejsen.

 

Bestilling:

Ved bestilling betales depositum. Ved modtagelse af depositum er bestillingen bindende for såvel deltagere som rejsebureauet. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have accepteret vilkårene i disse bestemmelser, samt det i fakturaen og evt. medfølgende dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte.

 

Depositum:

Depositum udgør 20% af rejsens pris, dog min. kr. 500,-. Dette kan dog fraviges ifald vi pålægges andre vilkår fra vores leverandører. Er der mindre end 60 dage til afrejsen, betales det samlede beløb for rejsen. For grupperejser se depositum på tilmeldingsblanket.

 

Slutbetaling:

Restbeløbet for rejsen skal være rejsebureauet i hænde senest 60 dage før afrejsen, hvorefter billetter og øvrige rejsedokumenter vil blive fremsendt, således at kunden har disse i hænde ca. 7 dage før afrejsen. Ved bestilling af rejser, hvor der er mindre end 1 måned til afrejsen, udstedes billetten ikke før den fulde betaling er bureauet i hænde. Bemærk der kan være særlige betingelser for grupperejser.

 

Rejsens pris:

Fakturaen angiver det samlede beløb, som kunden skal betale. Beløbet er dog ikke inklusiv evt. lokale afgifter, udgifter til visa, vaccinationer o. lign. som ikke tydeligt fremgår af faktura som værende inkl.

 

Moms:

Særordning for rejsebureauer bliver benyttet.

 

Produktansvarsforsikring:

I forlængelse af lovgivningen om udvidet ansvar for rejsearrangører, har Jesper & Company ApS tegnet en særlig forsikring hos Gouda Rejseforsikring. Denne dækker bl.a op til 1 mio. kr. ved personskader. HUSK: "VI FORUDSÆTTER ALTID, AT VORE KUNDER ER BEKENDT MED ALT UDLEVERET MATERIALE"

 

Betaling:

Vi kan modtage Mobilepay betalinger på nummer: 27 12 39 51.

Pr. 1. januar 2018 modtager vi ikke længere kreditkort.

De nye EU-regler betyder, at gebyrer for kreditkort ikke må tillægges kunderne. Derfor har en række virksomheder valgt, at priserne på alle deres varer sættes en smule op for at dække gebyrerne på kreditkort. Vi har dog valgt, at vi ikke indirekte vil lade kunder, der ikke benytter kreditkort, betale for andres brug af kreditkort. Derfor modtager vi fra 1. januar 2018 ikke længere kreditkort.

Vi er opmærksomme på, at kreditkort i visse tilfælde er blevet anvendt som betalingskort, fordi der har været tilknyttet forsikringer på kreditkortet. Vi oplever dog, at forsikringer, der tidligere har været tilknyttet brugen af et kreditkort, ikke nødvendigvis længere er afhængig af, at der betales med kreditkortet.

 

Forbehold for prisændringer:

Bureauet kan efter aftalens indgåelse foretage ændringer i den aftale pris for pakkerejsen, såfremt der sker ændringer i transportomkostninger (herunder brændstofpriser), skatter, afgifter og gebyrer for relevante tjenesteydelser, valutakurser samt andre omstændigheder, som bureauet ikke har indflydelse på. Regulering kan maksimalt udgøre +/- 5%. Er reguleringen på mere end 10% har kunden mulighed for at ophæve købet. Er der mindre end 20 dage til afrejse, kan der ikke fortages regulering. Flybilletter prissikres først ved fuld betaling og udstedelse. Vi tager forbehold for ændringer der vedrører:

1) Ændringer af flypriser, samtlige afgifter og skatter med det aktuelle beløb såfremt dette overstiger 100 kr.

2) Valutaændringer i forhold til prislistens udgivelsesdag/prisen for den pågældende pakkerejse. Prisændringen vil kun omfatte omkostninger vedrørende den aktuelle valuta og altså ikke hele pakkens pris.

 

Beregning af ændringer i f.eks. lufthavnsskat foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt pris: kr. 5000

Heraf skatter og afgifter: kr. 1000

Forhøjelse af skatter/nye skatter: kr. 100

Aftalt pris + stigning: kr. 5000 + kr. 100

Ny pris: kr. 5100

 

Beregning af ændringer i valuta foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt pris: kr. 10.000

Heraf USD 500

Stigning i USD-kurs 50 øre pr. USD: kr. 250

Aftalt pris + stigning: kr. 10.000 + kr. 250

Ny pris: kr. 10.250

 

Det skal bemærkes, at vi løbende ændrer vore prislister, og at en rejse altid vil blive solgt til den aktuelle pris, selvom man eventuelt er i besiddelse af en forældet prisliste. Det kan derfor forekomme, at en rejse er solgt til forskellige priser, fordi vi sjældent lader prisreguleringer slå igennem på rejser, der er bestilt forinden. Generel prisnedsættelse eksempelvis som følge af ekstraordinære prisfald på flybilletter vil komme alle kunder til gode, uanset hvornår rejsen er bestilt eller betalt.

 

Skatter og afgifter:

En del skatter og afgifter opkræves i forbindelse med billetudstedelsen, og er således inkluderet i rejsens pris. En del lokale skatter kan imidlertid ikke opkræves på forhånd og skal betales på stedet. Det er ofte lufthavnsafgifter og enkelte nationalpark-afgifter. Disse afgifter vil normalt være anført på deltagerbeviset til Deres orientering. Vi skal dog gøre opmærksom på, at afgifterne kan ændres mellem bestillings-tidspunktet og afrejsen. Disse skatter varierer meget fra land til land, men ligger oftest mellem USD:10 - 50.

Ved biludlejning kan der forekomme lokale skatter på ydelser som betales lokalt. Dette svarer ofte til landets nationale skat/moms.

 

Rejsedokumenter:

Af rejsedokumenterne fremgår hvilke tjenesteydelser, kunden er berettiget til. Ydelser, som ikke er angivet, betales på rejsemålet. Af dokumenterne vil fremgå relevante kontaktadresser under rejsen.

Hoteller kan opkræve lokale resort fee, skatter eller lokal betaling for bl.a. ydelser såsom wifi og sikkerhedsboks.  Alle former for ekstra ydelser på hotellet kan have en lokalt afregnet kostpris, med mindre det tydeligt fremgår, at de er gratis. Jvf. gratis wifi eller gratis wifi i lobbyen.

På deltagerbeviset anfører vi alle de aktuelle oplysninger og informationer: Deltagernes navne, specifikation af pris, rejse- og flyplan, visumbestemmelser m.m. Desuden anføres eventuelle afvigelser i forhold til brochuren og rejsebureauets almindelige bestemmelser. Uanset hvad der er anført andre steder i det fremsendte materiale, er oplysningerne på deltagerbeviset det mest aktuelle og derfor det gældende.

 

Afbestilling: 

Ved afbestilling af rejsearrangementer mere end 60 dage inden afrejsen refunderes rejsens pris minus depositum. Hvis afbestillingen finder sted mellem 60 - 0 dage før afrejsen, er hele rejsens pris tabt og intet kan refunderes.

Oplysninger om fravigelse af de nævnte generelle afbestillingsregler vil blive givet ved bestilling. Hvis forholdene på rejsemålet indenfor et tidsrum af 14 dage før afrejsen er af en sådan karakter, at der vil være nærliggende fare for kundens liv eller førlighed, d.v.s. krigshandlinger, naturkatastrofer eller smitsomme sygdomme, refunderes rejsens samlede pris. Det vil dog være en betingelse at danske myndigheder (Udenrigsministeriet, sundhedsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder) direkte fraråder rejse til det pågældende område. Dette gælder dog ikke, såfremt kunden ved indgåelsen af aftalen var bekendt med den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindeligt kendt.

 

Afbestillingsforsikring:

Det anbefales, at der tegnes en Sygdoms- og Afbestillingsforsikring. Denne forsikring dækker udgifter i forbindelse med afbestilling grundet akut sygdom, ulykkestilfælde og dødsfald, der indtræffer inden afrejsen, og som rammer rejsedeltageren selv, ægtefælle, samlever, børn, forældre og søskende. Forsikringspræmien er 5-8 % af rejsens pris. Forsikringen gentegnes hos andet forsikringsselskab. Betingelser udleveres på forlangende. Forsikringen skal tegnes ved bestilling af rejsen.

 

Andre ændringer:

Ønsker kunden at foretage ændringer efter bestilling, opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 350,- per person. Er der mindre end 40 dage til afrejsen betragtes dette som en afbestilling og ny bestilling, se nedenfor. Ønskes omfakturering/genudskrivning/specialfakturering af faktura opkræves et gebyr på kr. 250,-. Ved genudskrivning af rejseplaner samt andre dokumenter (ikke flybilletter) opkræves kr. 250,-. Ved hotelreservation af ikke programført hotel opkræves et reservationsgebyr på kr. 150,- Ved køb af indenrigs- eller delstrækninger samt hoteller, hvor hovedbilletten er købt andetsteds opkræves et gebyr på kr. 350,-.

 

Aftaler om specifikke ydelser:

Samtlige aftaler om specifikke ydelser – f.eks., men ikke kun – om særlige værelsestyper, måltider, transfers, særaftaler m.v. skal – for at have gyldighed – fremgå udtrykkeligt af rejsedokumenterne.

 

Udeblivelser:

Udebliver kunden fra rejsen eller dele heraf, godtgøres der intet herfor. Dette betyder at delvist brugte billetter og andre ydelser ikke refunderes. Dette gælder ligeledes såfremt udeblivelsen beror på manglende eller ugyldige pas / viseringer, vaccinationer eller andre nødvendige rejsedokumenter. Jesper & Company ApS påtager sig intet ansvar for kunder, der af en eller anden ukendt grund afvises ved grænsen. Nogle lande stiller krav om passende valutabesiddelse og gyldig returbillet ved ankomsten.

 

Overdragelse af rejsen:

Rejsen kan overdrages til enhver, der opfylder alle nødvendige betingelser for at deltage i rejsen, såfremt rejsebureauet hvor rejsen er købt, senest 30 dage før afrejsen underrettes om overdragelsen. Ovenstående begrænses dog af, at dokumenter og reservationer fra bureauets underleverandører giver ret til disse ændringer. Nogle rejser kan således ikke overdrages, medens andre kun kan overdrages mod ændringens gebyrer, der betales af kunden. Den person, rejsen overdrages til, hæfter solidarisk med kunden for betalingen af eventuelle restbeløb og omkostninger, der følger af overdragelsen.

 

Ændringer eller aflysninger før rejsens påbegyndelse:

Bureauet vil hurtigst muligt give besked, hvis rejsen aflyses eller det i øvrigt inden afrejsen viser sig, at det vil være nødvendigt at foretage ændringer. Skulle rejsen afhænge af et antal minimumsdeltagere og viser det sig, at tilslutningen ikke er tilstrækkelig, er det gyldig aflysningsgrund, indenfor den i kataloget angivne frist.

Bureauet forpligter sig til at tilbyde en lignende tjenesteydelse eller vare. Skulle rejsens pris herved blive billigere, tilbagebetales forskellen, ligesom kunden ved accept forpligter sig til at betale en evt. difference som følge af, at rejsen fordyres.

Kunden kan også vælge at få hele det indbetalte beløb tilbagebetalt. Yderligere krav kan ikke gøres gældende.

 

Flybilletter:

Som udgangspunkt kan udstedte flybilletter ikke ændres eller refunderes. I de tilfælde hvor billetter eller dele heraf kan refunderes, er billettypen afgørende. Spørg i de enkelte tilfælde. Billetter, der kan refunderes, refunderes mod et gebyr på 25% af billettens pris. Har De ønsket at drage fordel af at kombinere specialbilletter på markedet, skal der ofte udstedes 2 eller flere separate billetter. Billetterne kan ofte ikke ændres og/eller refunderes. Ved at gøre brug af denne prismæssige fordel, bærer de selv risikoen for at De pga. forsinkelse måske ikke når Deres næste forbindelse, og dermed mister billetten.

Hvis kunden ikke benytter sig af flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Det er derfor ikke muligt kun at anvende visse strækninger af en flyrejse. F.eks. kan kunden ikke kun benytte sig af hjemrejsen.

 

Kundens ansvar:

Kunden er forpligtet til selv at sørge for nødvendige viseringer, pas, vaccinationsattester samt øvrige rejsedokumenter, jvf. ovenfor vedr. udeblivelse. Oplysninger om nødvendige dokumenter for indrejse til rejsemål samt kontakt til ambassader kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside. Se følgende link for regler om pas og visum 

Man bør være opmærksom på, at formalia kan ændres mellem bestillingstidspunktet og afrejsetidspunktet. Der stilles ofte også visumkrav i forbindelse med transit. Passet skal generelt være gyldigt i mindst 6 måneder efter ankomsten til destinationen, og der skal være blanke sider nok til stempler/viseringer. Udenlandske statsborgere bør forinden bestilling af rejsen undersøge eventuelle visum- og paskrav med relevante ambassade. Oplysninger fås på Udenrigsministeriets hjemmeside: Se her

Vi skal gøre opmærksom på, at ekspeditionstiden for visum til visse lande kan være mange uger. Såfremt visumansøgninger ekspederes gennem bureauet, må man påregne et ekspeditionsgebyr. Den rejsende har pligt til at give bureauet korrekte oplysninger om f.eks. navn og statsborgerskab m.v. Det er kundens eget ansvar at sørge for ESTA godkendelser for indrejse i USA - læs yderligere om ESTA her.

Det skal desuden bemærkes, at De forventes at være bekendt med almindelige offentligt tilgængelige informationer om den aktuelle politiske, sundhedsmæssige samt natur- og klimamæssige situation på destinationen.Disse oplysninger kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside, se her

Sammenbragte familier med børn under 18 år skal være opmærksomme på, at det i de fleste tilfælde er en god ide, og i nogle lande et krav, at man får den ikke-ledsagendes forældres noterede samtykke til at rejse med barnet. I værste tilfælde kan det betyde nægtet indrejse eller problemer ved udrejsen. Se yderligere på www.um.dk omkring dette forhold.

Det er kundens fulde ansvar, at det navn der oplyses i fbm. med reservation, er 100% i overensstemmelse med det navn der er anført i kundens pas. Evt. afvigelser kan medføre afvisning ved check-in uden mulighed for refundering af billet og andre ydelser.

Kunden forpligter sig til at holde sig underrettet om evt. ændrede møde-, videre- og/eller hjemrejsetidspunkter ved at kontakte agenter og luftfartsselskaber. Dette skal ske senest 24 timer (ved flyrejse som oftest 72 timer) før rettidigt fremmøde-tidspunkt, såfremt andet ikke er anført i rejseplanen. Kunden forpligter sig ligeledes til at møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig angivelse oplyste mødesteder og tidspunkter for ture-, videre-, ud- og hjemrejse, jvf. ovenfor vedr. udeblivelse. Den i rejseplanen anførte seneste check-in tid er det tidspunkt hvor alle check-in formaliteter skal være overstået, og ikke seneste mødetid i lufthavnen.

 

Ændring og reklamationer efter afrejsen:

Hvis du mod forventningen oplever mangler på din rejse, har du pligt til hurtigst muligt at informere os om dem. Det skal du gøre, så vi har mulighed for at rette op på dem. Du skal reklamere til vores repræsentanter på stedet eller de underleverandører, der leverer den ydelse, som er mangelfuld. Hvis vores repræsentanter eller underleverandører ikke løser problemet, skal du straks kontakte os på email info@jesperhannibal.dk eller på telefon +45 70 270 370 inden for vores åbningstid. Såfremt du ikke overholder disse retningslinjer, kan du miste retten til at klage over manglerne efterfølgende i henhold til pakkerejselovens § 26.

Ved uenighed mellem rejsebureau og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan den rejsende indbringe sagen for Rejseankenævnet, Holte Midtpunkt 20, 3. sal, 2840 Holte (Telefon: 45 46 11 00). Ethvert søgsmål mod bureauet skal afgøres efter dansk ret.

 

Arrangørens ansvar:

Jesper Hannibal & Co. ApS optræder som agent for de flyselskaber, hvorpå der foretages reservation og udstedes billetter for. Vores ansvar for mangler samt person - og tingsskade er begrænset til det erstatningsansvar, vore leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly -, skibs-, og togtrafik. Flytrafik: Warszawa Konventionen, skibsrejser: Athen Konventionen, tog rejser COTIF / CIF Konventionen.

 

Rejseforsikringer:

Kunden er selv ansvarlig for at tegne nødvendige rejseforsikringer, som dækker omkostningerne og evt. hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, ansvar m.m. Rejsebureauet påtager sig intet ansvar som følge af manglende tegnede forsikringer. Bemærk at der kan være særlige regler/betingelser for folk over som er fyldt 70 år. Rejseforsikring kan bestilles gennem bureauet.

 

Værneting:

Alle tvister vedr. rejsen afgøres efter dansk ret og anlægges ved byretten i Århus.